KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’nin 121 çeşit puan türü bulunmaktadır, KPSS B Grubu sınavları sadece çift yıllarda yapılır, diğer KPSS sınavları her yıl yapılır. Aşağıdaki tabloda bütün KPSS puan türlerini ve hangi meslekleri kapsadığını inceleyebilirsiniz.


PUAN TÜRÜ

BÖLÜM/FAKÜLTE

KURUMLAR

KADROLAR

KPSS P1

Bankacılık

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

Bankacılık ve Finans

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

T.C Merkez Bankası

Ekonometri

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

Ekonomi

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

İktisat

T.C Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

İş İdaresi

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

İşletme

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

Kamu Yönetimi

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

Sigortacılık

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

Uluslararası Ticaret

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

Hukuk

T.C Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

İktisat

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yardımcısı

İşletme

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yardımcısı

Siyasal Bilgiler

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yardımcısı

İ. İ. B. F. Mezunları

Rekabet Uzman Yardımcısı

Endüstri Mühendisliği

Rekabet Uzman Yardımcısı

İnşaat Mühendisliği

Rekabet Uzman Yardımcısı

Hukuk

Rekabet Uzman Yardımcısı

KPSS P2

İşletme

T.C Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

İ. İ. B. F.

Kalkınma Bankası

Uzman Yardımcısı

İ. İ. B. F.

Vakıfbank

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ ALIMLARDAKİ ANA PUAN TÜRÜ

KPSS P4

Mühendislik Fakültesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

İletişim Fakültesi

BDDK

Uzman Yardımcısı

SPK

Uzman Yardımcısı

BDDK

Uzman Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

Kalkınma Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSS P6

ÖSYM

Uzman Yardımcısı

BDDK

Uzman Yardımcısı

İ. İ. B. F.

SPK

Uzman Yardımcısı

Siyasal Bilgiler-Siyaset Bilimi

SPK

Uzman Yardımcısı

Mühendislik Fakültesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Enerji Uzman Yardımcılığı

Hukuk

SPK

Uzman Yardımcısı

KPSS P7

Bilgisayar Mühendisliği

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

Uzman Yardımcısı

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

Çevre Mühendisliği

Uzman Yardımcısı

Endüstri Mühendisliği

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

Uzman Yardımcısı

Gıda Mühendisliği

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

Uzman Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Uzman Yardımcısı

KPSS P8

Matematik

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yardımcısı

İ. İ. B. F.-Hukuk-Siyasal Bilgiler- Matematik-İstatistik-Ziraat ve İletişim Fakülteleri

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Uzman Yardımcısı

Toprak Mahsulleri

Müfettiş Yardımcısı

Başbakanlık

Uzman Yardımcısı

Çevre ve Orman Bakanlığı

Uzman Yardımcılığı

KPSS P10

EĞİTİM FAKÜLTESİ

KPSS P11

Hukuk-Siyasal Bilgiler-İletişim- İktisat-İşletme-İktisadî ve İdari Bilimler-İlahiyat, İletişim Fakülteleri-Sosyoloji-Psikoloji- Antropoloji, Tarih, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mütercim- Tercümanlık

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Uzman Yardımcısı

Hukuk

BDDK

Bankacılık Uzman Yardımcısı

KPSS 12

Ev Ekonomisi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (İdari)

Kimya ve Kimya Mühendisliği

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Müfettiş Yardımcısı

SGK

Müfettiş Yardımcılığı

KPSS P13

SGK

Müfettiş Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettiş Yardımcısı

KPSS P16

BDDK

Uzman Yardımcısı ve Denetçi

KPSS P17

Mühendislik Fakültesi

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yardımcısı

KPSS P18

Uluslararası Ticaret

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yardımcısı

KPSS P20

Hukuk

BDDK

Bankacılık Uzman Yardımcısı

KPSS P21

AB Genel Sekreterliği

Uzman Yardımcısı

Hukuk

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

Hukuk

Hazine Müsteşarlığı

Uzman Yardımcısı

Hukuk

BDDK

Bankacılık Uzman Yardımcısı

KPSS P22

İktisat

Hazine Müsteşarlığı

Uzman Yardımcısı

İktisat

AB Genel Sekreterliği

AB Uzman Yardımcısı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

TÜİK Uzman Yardımcısı

KPSS P23

İşletme

Hazine Müsteşarlığı

Uzman Yardımcısı

İşletme

AB Genel Sekreterliği

AB Uzman Yardımcısı

KPSS P24

Maliye

AB Genel Sekreterliği

AB Uzman Yardımcısı

Maliye

Hazine Müsteşarlığı

Uzman Yardımcısı

TBMM

Uzman Yardımcısı

KPSS P25

İstatistik

Hazine Müsteşarlığı

Uzman Yardımcısı

SGK

Sigorta Uzman Yardımcısı

KPSS P27

BDDK

Uzman Yardımcısı

KPSS P28

İller Bankası

Uzman Yardımcısı – Teknik Uzman Yardımcısı

KPSS P29

İller Bankası

Hazine Uzman Yardımcısı

KPSS P30

Kamu Yönetimi

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Kamu Yönetimi

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

KPSS P31

İçişleri Bakanlığı

İl Göç Uzmanlığı

İçişleri Bakanlığı

Uzman Yardımcılığı

İçişleri Bakanlığı

İl Planlama Uzman Yardımcılığı

TBMM

Uzman Yardımcılığı

KPSS P33

İ. İ. B. F.

TBMM Genel Sekreterliği

Uzman Yardımcılığı

TÜİK

Uzman Yardımcılığı

KPSS 34

Matematik-Ekonometri-İktisat- İstatistik

Başkanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

Uzman Yardımcılığı

TBMM

Uzman Yardımcısı

KPSS P35

İ. İ. B. F.

TBMM

Uzman Yardımcısı

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü

Denetmen Yardımcısı

Ulaştırma Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

Maliye bakanlığı

Gelir Uzman Yardımcılığı

İ. İ. B. F.-Hukuk-Siyasal Bilgiler- Endüstri Mühendisliği-İstatistik

BDDK

BDDK Uzman Yardımcısı BDDK Yeminli Murakıp Yardımcısı Bankacılık Uzman Yardımcısı

KPSS P36

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

KPSS P37

İçişleri Bakanlığı

Kaymakam

TBMM

Uzman Yardımcısı

KPSS P39

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Stajyer Muhasebet Kontrolörü

Hazine Müsteşarlığı

Sigorta Denetleme Uzmanı

KPSS P40

İ. İ. B. F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakültelerine bağlı bölümler ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, İstatistik, Endüstri Mühendisliği

BDDK

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı-Bankacılık Uzman Yardımcılığı

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

PTT

PTT Müfettiş Yardımcısı

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P42

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı

Devlet Malları Uzman Yardımcısı- Milli Emlak Denetmen Yardımcısı- Milli Emlak Uzman Yardımcısı

KPSS P43

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı

Muhasebe Uzman Yardımcısı-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı- Muhasebe Denetmen Yardımcısı

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Gümrük ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı-Uzman Yardımcısı

KPSS P44

KPSS P45

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı

KPSS P46

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettiş Yardımcısı

KPSS P47

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Başkabanlık Devlet Personel Başkanlığı-Gençlik ve Spor Bakanlığı

Uzman Yardımcısı

KPSS P48

Hukuk-Siyasal Bilgiler-İletişim- İktisat-İşletme-İktisadi ve

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı

İdari Bilimler-İlahiyat, İletişim Fakülteleri-Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mütercim- Tercümanlık

KPSS P49

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı

Gelir Uzman Yardımcılığı-Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı-Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

KPSS P51

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Sağlık Bakanlığı-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı-Stajyer Kontröler-Bankalar Uzman Yardımcısı

KPSS P53

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı-BDDK

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı- Stajyer Kontröler-Bankalar Uzman Yardımcısı

KPSS P54

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Hesap Uzman Yardımcısı- Uzman Yardımcısı-Hukuk Uzman Yardımcısı-SPK Uzman Yardımcısı

KPSS P56

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı-BDDK-TBMM

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı- Maliye Uzman Yardımcısı -BDDK Uzman Yardımcısı

KPSS P57

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı

Stajyer Gelirler Kontrolörü

KPSS P58

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- Sosyoloji

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı- Devlet İstatistik Enstitüsü-İçişleri Bakanlığı

Uzman Yardımcısı-Dernekler denetçi Yardımcısı-Stajyer Gelirler Kontrolörü

KPSS P59

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

İçişleri Bakanlığı

Dernek Denetçi Yardımcısı

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müfettiş Yardımcılığı

KPSS P61

KPSS P62

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Kamu İhale Kurumu

Uzman Yardımcısı

KPSS P63

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

SGK

Uzman Yardımcısı

KPSS P64

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Uzman Yardımcılığı

KPSS P67

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Sağlık Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı (İdari)

KPSS P70

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P72

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı

KPSS P77-78

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı

KPSS P79

Hukuk

Savunma Sanayi-ÖSYM

Uzman Yardımcısı-Test Geliştirme

KPSS P82

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Dışişleri Bakanlığı-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı-Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

KPSS P84

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- Mühendislik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör-Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

KPSS P88

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı

KPSS P89

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Müfettiş Yardımcılığı-Kontrolör Yardımcısı

KPSS P92

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-Matematik-İstatistik- Ekonometri-İletişim Fakültesi- Fizik-Sosyoloji-Psikoloji

Başkanlık Hazine Müsteşarlığı TÜİK

Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)-Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)-TÜİK Uzman Yardımcısı

KPSS P95-97

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Başbakanlık

Uzman Yardımcılığı

KPSS P96

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Denetmen Yardımcılığı

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

KPSS P98

TBMM-Kalkınma Bankası

Uzman Yardımcılığı

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

KPSS P100

Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü

KPSS P103-P104

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı-Kültür ve Turizm Bakanlığı

Uzman Yardımcılığı

KPSS P105

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- Ekonometri

Maliye Bakanlığı

Maliye Uzman Yardımcılığı

KPSS P106

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

KPSS P107

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri

Maliye Bakanlığı

Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü

KPSS P108

İ.İ.B.F.-Hukuk, Uluslararası İlişkiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-İnşaat Mühendisliği

Başbakanlık-Ulaştırma Bakanlığı

Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı-AB Uzman Yardımcılığı

KPSS P109

İ.İ.B.F.-Hukuk, Uluslararası İlişkiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi-Psikoloji-Sosyal Hizmetler

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

KPSS P110

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

KPSS P111-P112

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri-Ekonometri-İstatistik

TBMM-SGK

Uzman Yardımcısı

KPSS P113

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türkiye İş Kurumu

KPSS P114

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

KPSS P115

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Uzman Yardımcısı

KPSS P116

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uzman Yardımcısı

KPSS P117

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P118

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Başbakanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı

KPSS P119

İktisat-İşletme-Maliye-Ekonometri

Merkez Bankası

Araştırmacı

KPSS P120

İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolörlüğü